søndag 11. september 2011

Ruth og Pål 70 år

I august 2011 var der stor felles feiring av 70-årsdagane til Ruth og Pål. Dette er ei sang- og musikkglad familie, så her var mykje av begge deler. Paul Sindre var ein framifrå møteleiar, Nina er tilnærma profesjonell musikar, og Olaug og Sigbjørn støtta godt opp. Ca. 120 slekt og vener var tilstades, og sjølvsagt gjekk ingen svoltne heim. I det heile ei tradisjonell åremålsfeiring på Søre Sunnmøre. 24 min. video + bildevideo. Mykje kjentfolk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar