torsdag 22. april 2021

Vår oppvekst på Kvamsøy, Auli, Heissa og Måløy

Eg har svært mange fotografi frå min oppvekst, og faktisk trur eg at eg fekk dei fleste etter foreldra mine. Men mange av bileta er små og i svart-kvit. Skal framtidige generasjonar få glede av dei, må dei forstørrast og skrivast om. Det har eg gjort i denne boka. Bilete er meir sannferdige enn ord, og gjev grunnlag for eigne tankar om levemåte og utsjånad. Dei kan også skannast og brukast på nytt av mange. For meg er det ei ære at flest mogeleg har glede og nytte av boka. Larvik 16. mai 2021 Hans Kragset

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar