mandag 17. januar 2022

Karen og Annfinn sine hobbyar

Då før TV, bilar, butikkar, aviser, internett og radio var kome i bruk, hadde folk betre tid. Menn snikra, dikta, fiska, slakta og dyrka jorda. Kvinnene fødde barn, kokte ,baka, vaska, strikka, vov, broderte og mjølka. Denne boka gjev eit fotografisk glytt inn i vår nære fortid. Mine foreldre ser ut til å ha hatt god tid, og den nytta dei til produksjon heime. Boka er til inspirasjon for dei som vil skaffe seg nye hobbyar. Kanskje kan ho også brukast i historieundervisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar