mandag 17. januar 2022

Vold-slekta frå Halden

Far-slekta til barnebarna mine her i Larvik kjem frå største garden i Skjeberg kpmmune i Østfold. Slekta var opprinneleg stor, men som vanleg er i vår tid, er ho spreidd utover og kontaktene vert mindre. Ei bok som denne er derfor viktig for oppveksande og framtidige slekter. Fotografi og omtale av personar i fleire generasjonar bakover i tid vil verte endå meir interesseant i framtida. Alle foto og tekster kan skannast og brukast på nytt. Eg har meir tru varigheita på papir enn digitalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar