mandag 7. mars 2011

Krigen i Korea. Olav Marøy fortel.

Pensjonert rektor Olav Marøy, Ørsta, fortel i over ein time om opplevingane sine som sanitets-soldat i Korea. Han gjev positive opplysningar om eit sterkt prøva folk, og om deira vilje til å bygge oppatt landet. Ein viktig og eineståande video om ei unik del av norsk militærhistorie. Utan særleg hjelp utanfrå er Sør-Korea i dag eit industralisert og velståande land. I mange land i Afrika, Midt-Østen og Sør-Amerika har utviklinga gått baklengs trass i stor økonomisk støtte. Verden burde lære av Sør-Korea !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar