lørdag 5. desember 2020

Turmål i Norge

Når ein reiser rundt i Norge, treng ein kunnskap om interesseante reisemål. Sidan 1950-talet har vi reist og fotografert mykje, og no har barnebarna mine bede meg lage ei bok om turmål. Dette har så vorte ei bok på 150 sider med ei side for kvart reisemål. No til dags finn ein lett opplysningar om alt på mobilen, men ideane må ein tenkje ut sjølv. Det er denne boka godt eigna til. Men fordi mange av fotografia viser personar på tur i vår famile, passer ho best for slekta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar