fredag 19. januar 2018

                Gamle steinkors i Norge

I høve av at presten Evensen her i Østre Halsen i Larvik spurte meg å vise video og snakke om gamle keltiske steinkors på Vestlandet, har eg funne fram videoar, som eg har laga tidlegare, om dette temaet. Dertil har eg laga innlegg om steinkorsen ved Rollag  stavkirke i Numedal og om ein litt atypisk steinkors ved Tjølling kirke. Snorre Sturlason og andre sogeskrivarar var opptekne av kongar og krig. Dei snart 100 steinkorsa fortel ei mindre påakta historie om vanlege menneskje og trafikken over Nordsjøen i Vikingtida og før. Truleg er dette grunnen til skilnadane på vest- og austlendingar ! Vi vart påverka frå vest om havet. Paven i Rom og danskane forma folket aust om fjella.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar