onsdag 3. juni 2015

Klovningen

Å sprenge stein og lage landet flatt, har alltid vore sett på som rett i fjellandet Norge. Steinen Klovningen, ca. 8 meter høg og kløyvd i fleire steinblokker der på Hakallestranda på Sunnmøre, vart fjerna og omgjort til kai og tomt for fiskemottak i ca. 1950.  Eg hugsar han frå min barndom på Kragset, og i 50 år har eg leita etter eit fotografi av steinen. Og under over alle under, no i mai 2015 viste det seg at John Klovning i Menomonie i Wisconsin, USA, hadde eit knøttlite svart-kvit-bilete av steinen.  Då endelig kunne Klovningen gjenoppstå.  Denne videoen viser steinen og Klovning-gardane med mine kommentarer. Dessverre var ikkje turisme og bevaring av natur sett på som viktig i 1950. Fiske og næringsliv hadde høgare prioritet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar