fredag 3. januar 2014

Prospektkort frå 1919 til 2014Før mobiltelefonen si tid sende ein prospektkort til slekt og vener når ein var på tur eller ville fortelje noko kortfatta. Mor tok vare på dei korta både ho og far hadde fått, og ho kasta heller ikkje dei ho hadde overteke frå tidlegare generasjonar. Eg har arva både korta og tradisjonane etter henne, og eg har til og med utvida samlemanien til å gjelde barna, svigerbarna og barnebarna våre + andre når det har falle seg slik.  No har eg skanna vel 400 bildekort på begge sider fram til år 2016 slik at ein i tillegg til motivet, ser avsendar, mottakar og helsinga. Dette er reine familiesagaen i kortform.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar