tirsdag 8. november 2011

Jonas Kragset og Marie Sætrevik fortel om slekt og hendingar.


I 1988 hadde eg fått meg video-opptakar, og gjorde eit ca. 2 timars opptak med onkel Jonas i Ålesund. Han fortalde om slekt, gardsbruk, fiske og kultur på Søre Sunnmøre i gamle dagar, og sjølvsagt om opplevingar under flukta til Færøyane i 1940. I ca. 1975 gjorde eg eit vel 30 min. lydbandopptak med Marie Kragset Sætrevik der ho også fortel om slekta på Hakallestranda. Dette er eit digitalt historisk dokument fortalt med eigne ord og eiga stemme av no avdøde personar som var mykje meir slektsopptekne enn vi er no..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar