søndag 6. mars 2011

Karen Kragset sitt mangfaldige handarbeid.


Mor mi, Karen Kragset, dreiv med veving, sying, brodering, strikking, hekling, rosemaling og sjølvsagt matlaging. I sjølvbergingkulturen si tid var det heilt naudsynt at kvinnene gjorde slikt arbeid. Når det meste av bruksgjenstander vart laga på garden, hadde mannen sjølvsagt også sine gjeremål. No er mykje av heimearbeidet overteke av maskiner og kineserar. Mykje av det mor laga, er å sjå og høyre om på denne DVD-en.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar