tirsdag 8. mars 2011

CD-plate. Slektsrekning tilbake til Harald Hårfagre.Dette er ei CD-plate utan lyd. Eg har sett opp liste med namn og bustad for forfedrane mine som viser at eg stammer frå Harald Hårfagre i rett nedstigande line. Dette er mogeleg fordi slektstreet var innom tyske adelsslekter med dokumentert nedstamming før dansk adel førte treet tilbake til Norge for 300 år sidan. Alle søskena og etterkomarane mine har altså blått blod i årane. Blodoverføraren var oldefar Anders Holen så der er mykje slikt blod på Hakallestranda. Dette er slektsgransking på kongeleg plan. Seinare vart det iblanda svart taterblod også. Dette er det motsette av innavl.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar