lørdag 28. september 2013

Lærarfamilien Kragset på Auli 1946 til 1949

Far var lærar, og i min barndom budde vi på fleire stader. Eg har fotografi frå der vi budde, der Bjørg og eg har budd, og der besteforeldra våre held til.  Bildemengda har med kvart vorte stor og kaotisk, og utan tekst om kva som er å sjå, vert alt med tida verdilaust. Eg er no den generasjonen som hugsar tilbake til starten på fotograferinga i Norge, og føler difor eit ansvar for å finne fram til moderene måtar å ta vare på dette. På denne CD-plata kan ein på PC lese alt eg har skrive om livet den gongen på Auli, og dertil sjå og ev. skrive ut alle fotografia og tekstene. Slik kan masse dokumentasjon mangfoldiggjerast og gjerast tilgjengeleg for slekt og andre intersserte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar