fredag 2. mars 2018

Historier frå Ørsta

Gjennom mange år har eg som hobby skrive historier om ting og hendingar i vår eiga familie. På reiser har eg som tidsfordriv skrive om opplevingar, og som lokalpolitikar hadde eg mange innlegg i lokalavisa. Kvart år skriv vi julebrev til slekt og vener. Det vert nærast som ei oppsummering av året som gjekk. På hytta vår på Leikong på Gurskøya var også mykje å skrive om frå barna sin oppvekst. Vi har no budd 7 år i Larvik, og jammen hender det ymse her også ! Denne plata er mest tenkt for våre eigne etterkomarar, og med 10 barnebarn, og snart utsikt til meir forplantning, håper eg på mange kunder !

Historier frå Sunnfjord

I 2016 vart det halde eit slektstreff i Steinhovden for etterkomarane etter Anna og Anders Steinhovden. I det høve samla og skreiv Bjørg mange historier frå oppveksten der. Dertil har Anna, mor til Bjørg, skrive "Bestemor sitt album" om tida både heime i Redalen og seinare i Steinhovden.  Sjølvsagt har eg også skrive diverse om båtbygging og turmål. I tillegg har eg plukka soger frå andre kjelder. Amerikaslekta  både frå Redalen og Steinhovden er omtala. Her er altså mykje dokumentarisk stoff for den talrike slekta både frå Steinhovden og Nordvik i Redalen. Ettersom vi buset oss over heile verda, trur eg slikt kjenskap til røtene sine vert stadig meir etterspurd.

Historier frå Sunnmøre

Gjennom mange år fotograferte eg ting i Vedelda og på Kragset. Fotografia tok eg med til Måløy, og fekk foreldra mine til å skrive om dei.  Dertil har eg sjølv skrive mange historier om opplevingane mine på Kvamsøya under krigen. Far var spion for dei allierte, og i ettertid har han fortalt mykje om det fårlege arbeidet sitt den gongen. Historier  frå  andre stader på Sunnmøre, og då særleg frå slekt i Ålesund og på Lepsøya, finn ein også. . I Ørsta opplevde eg at ein forfattar kjøpte 6 plater av meg for å bruke som grunnlag og inspirasjon i sitt forfattarskap.  I alle høve finn ein på denne plata mykje lokalhistorisk data. Men då må ein godta at min hukommelse er opphavet til skriftene !

Historier frå Måløy

Mor var heile sitt liv interessert i veving, brodering, sying og handtverk. Far var flink å teikne, og på sine eldre dagar dreiv han mykje med treskjering. Eg har fotografert og omtala mange av desse tinga, og i tillegg skrive diverse historier frå tida i Måløy. I samarbeid med bror Pål i Ålesund laga eg ca. 1991 eit hefte med mange av far sine prologar og dikt. Han var ein mykje brukt talar. På plata ligg også historier frå tida på Auli i Nes kommune i Akershus, og frå andre stader dei hadde budd. Innhaldet på denne plata er eigna til lesing for den etter kvart talrike slekta etter Karen og Annfinn. Eg har t,d, rekna ut at dei har 30 oldebarn, og forhåpentleg vis kjem snart tipp-oldebarna !

onsdag 28. februar 2018

2018 Vintertur til Gran Canaria

I september 2017 avtalte vi med Ottar og Kirsten Steinhovden å vere saman i hotell Hartaguna i Puerto Rico på Gran Canaria 14 dagar i februar 2018. Vi hadde nok ikkje tenkt på at dette var akkurat under Olympiaden i Sør-Korea. Folk vi møtte sa at det var den kaldaste vinteren på 30 år der på Gran Canaria.  Men i sola var det varmt, vi fekk farge på skinnet, gå mange trapper, treffe kjentfolk og reise på mandelblomstringstur inn på øya. Temperaturen i symjebassenget målte eg til 24 grader, og maten på restaurantane kveldane var variert og god.  Slekt har mykje å snakke om, og slik tur gjer vinteren kortare. Vi har all grunn til å tru at mange norske pensjonistar har same oppfatning !

onsdag 31. januar 2018

Steinhovdenslekta

Steinhovden-slekta kom frå Å i Hyen, og hadde båtbyggjartradisjonen med seg derifrå. I generasjonar var dei gardbrukarar og båtbyggjarar. Dei var påverka av haugianismen. Bjørg sine besteforeldre, Susanne og Bertil Steinhovden, hadde 9 born. Fleire av dei, mellom anna far til Bjørg, Anders, utvandra til Amerika på 1910- og 20-talet. Simon fall i 1. verdenskrig, men alle hine kom heim. Ein vart prest, og 2 vart lærarar. På CD-en finn ein vita om fleire generasjonar bakover, og omtale av alle nolevande. Ein kan også skrive ut mange historier og fotografi.  Dette er lett tilgjengeleg slekts- og bygdehistorie. Verda har verkeleg endra seg kollosalt siste 100 åra !

Redalslekta

Slekta i Redalen var sterkt påverka av haugianismen. Ein av forfedrene hadde midt på 1800-talet reist rundt i Sør-Norge som emisær, og vart seinare ordførar i bygda.  Barneflokkane var store, og mange i slekta reiste til Amerika rundt 1900.  Bjørg sine besteforeldre der i Redalen hadde ein svært liten gard, og dei var plaga av sjukdom. Ei tante av Bjørg døde av tuberkulose 30 år gamal.  På denne CD-en kan ein lese vita om generasjonane bakover frå og med Bjørg sine foreldre, Anna f. Nordvik og Anders Steinhovden.  Ein finn historier om livet i Redalen og om Amerikaslekta. Bjørg sin onkel, Alf Nordvik, kjøpte ein litt større gard, bygde nytt hus, var postmann i bygda og klokkar. På plata ligg eit langt skriv av Anna om hennes oppvekst.